UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognos Q2 - JLT, CTT, Hoylu

15:36 / 10 augusti 2017 Article

Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.


JLT Mobile Computers: Remiums analytiker förväntar sig under Q2 2017 en nettoomsättning om 24,7 MSEK vilket motsvarar en tillväxt på -36,9% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas bli 0,8 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 3,4%.

Rapporten förväntas publiceras kl. 08.00


CTT Systems: Remiums analytiker förväntar sig under Q2 2017 en nettoomsättning om 77,3 MSEK vilket motsvarar en tillväxt på 13,9% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas bli 15,5 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 20,0%.

Rapporten förväntas publiceras kl. 08.30


Hoylu: Nettoomsättningen för Q2 2017 är känd sedan tidigare (se pressmeddelande) och väntas uppgå till 8,0 MSEK. Rörelseresultatet förväntas bli -3,3 MSEK, motsvarande en negativ rörelsemarginal.

Rapporten förväntas publiceras kl. 08.30.