UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognos Q2 - BioGaia, DistIT, Generic, Opus Group

15:43 / 17 augusti 2017 Article

Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.


BioGaia: Remiums analytiker förväntar sig under Q2 2017 en nettoomsättning om 147,0 MSEK vilket motsvarar en tillväxt på 8,1% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas bli 54,0 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 36,7%.

Rapporten förväntas publiceras kl. 08.00.


DistIT: Remiums analytiker förväntar sig under Q2 2017 en nettoomsättning om 411,5 MSEK vilket motsvarar en tillväxt på 21,9% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas bli 14,0 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 3,4%.

Rapporten förväntas publiceras kl. 08.00.


Generic: Remiums analytiker förväntar sig under Q2 2017 en nettoomsättning om 25,7 MSEK vilket motsvarar en tillväxt på -4,9% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas bli 1,2 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 4,9%.


 

Opus Group: Remiums analytiker förväntar sig under Q2 2017 en nettoomsättning om 491,4 MSEK vilket motsvarar en tillväxt på 8,6% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas bli 69,9 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 14,2%.

Rapporten förväntas publiceras kl. 08.30.