UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognos Q2 - Christian Berner Tech Trade

15:32 / 18 augusti 2017 Article

Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.


Christian Berner Tech Trade: Remiums analytiker förväntar sig under Q2 2017 en nettoomsättning om 126,0 MSEK vilket motsvarar en tillväxt på 6,0% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas bli 7,7 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 6,1%.

Rapporten förväntas publiceras kl 12.00