UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognos Q2 - Cavotec

15:25 / 1 augusti 2017 Article

Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.


Cavotec: Remiums analytiker förväntar sig under Q2 2017 en nettoomsättning om 54,1 MEUR vilket motsvarar en tillväxt på 0,4% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas bli 4,3 MEUR, motsvarande en rörelsemarginal om 8,0%.

Rapporten förväntas publiceras kl. 12:00.