UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognos Q2 - Capacent, Moment Group, Nordic Leisure & Rottneros

15:02 / 15 augusti 2017 Article

Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.


Capacent: Remiums analytiker förväntar sig under Q2 2017 en nettoomsättning om 52,4 MSEK vilket motsvarar en tillväxt på 27,2% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas bli 1,5 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 2,8%. Exklusive estimerade EO-kostnader om 1,8 MSEK förväntas justerat rörelseresultat uppgå till 3,2 MSEK, motsvarande en justerad rörelsemarginal om 6,2%.


Moment Group: Remiums analytiker förväntar sig under Q2 2017 en nettoomsättning om 206,4 MSEK vilket motsvarar en tillväxt på 8,6% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas bli -11,3 MSEK, motsvarande en negativ rörelsemarginal.


Nordic Leisure: Remiums analytiker förväntar sig under Q2 2017 en nettoomsättning om 4,8 MEUR vilket motsvarar en negativ tillväxt på -10,0% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas bli 0,5 MEUR, motsvarande en rörelsemarginal om 10,3%.


 

Rottneros: Remiums analytiker förväntar sig under Q2 2017 en nettoomsättning om 470,7 MSEK vilket motsvarar en tillväxt på 14% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas bli 62,0 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal på 13,2%.