UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Förra veckans insynstransaktioner bland bolagen på Introduce v.33

10:49 / 21 augusti 2017 Article

aktier

Varje vecka publicerar vi en genomgång av den senaste tidens insideraffärer bland medverkande bolag på Introduce, vi omnämner de transaktioner som fram till publiceringstillfället för denna artikel har rapporterats in till Finansinspektionen. Att följa hur insynsregistrerade personer handlar i en viss aktie har historiskt sett visat sig vara ett viktigt analysverktyg.

Mätperioden för denna artikel avser fr.o.m. 2017-08-14 t.o.m. 2017-08-20.

Addtech: Styrelseledamot Anders Börjesson har köpt 108 st aktier till kurs 154 kr.

Capacent: Styrelseledamot Per Olof Lindholm har förvärvat 5 000 st aktie á 32,45 kr.

FastPartner: Sven-Olof Johansson, VD, har totalt förvärvat 3 216 st aktier till kurs 140,00 kr. Samtidigt har styrelseledamot Lars Wahlqvist totalt avyttrat 2 000 st aktier á 142,00 kr.

G5 Entertainment: Styrelseledamot Johanna Fagrell Köhler har förvärvat 250 st aktier till kurs 380 kr.

Kontigo Care: VD Henrik Nordlindh har köpt 50 000 st aktier á 3,47 kr, vilket uppgår till en köpesskilling om ca 174 000 kr.

Lagercrantz: Anders Börjesson, styrelseledamot, har förvärvat 108 st aktier till kurs 84,25 kr. 

Lammhults: Håkan Johansson, närstående till VD för dotterbolaget Lammhults Möbel, Ulrika Johansson Ståhl, har köpt 1 000 st aktier á 62,00 kr. Sedan den 2e juni har Håkan Johansson totalt köpt 16 390 st aktier. 

Tethys Oil: Styrelseledamot Per Seime har förvärvat 4 000 st aktier till kurs 58,37 NOK.