UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Förra veckans insynstransaktioner bland bolagen på Introduce v.32

10:01 / 14 augusti 2017 Article

aktier

Varje vecka publicerar vi en genomgång av den senaste tidens insideraffärer bland medverkande bolag på Introduce, vi omnämner de transaktioner som fram till publiceringstillfället för denna artikel har rapporterats in till Finansinspektionen. Att följa hur insynsregistrerade personer handlar i en viss aktie har historiskt sett visat sig vara ett viktigt analysverktyg.

Mätperioden för denna artikel avser fr.o.m. 2017-07-07 t.o.m. 2017-08-13.

Botnia Exploration: Styrelseledamot Johan Norman har köpt 5 000 st aktier till kurs 2,84 kr.

Diös: VD Knut Rost har köpt 1 000 st aktier till kurs 46,80 kr. Dessutom har styrelseledamot Bob Persson förvärvat 50 000 st aktier á 47,80 kr. 

Lammhults: Supply Chain Director, Sven Lindberg, har totalt förvärvat 433 st aktier till snittkurs 65,85 kr. Dessutom har Håkan Johansson, närstående till VD för dotterbolaget Lammhults Möbel, Ulrika Johansson Ståhl, köpt 1 000 st aktier á 62,50 kr. Sedan den 2e juni har Håkan totalt köpt 15 390 st aktier. 

Midsona: Johan Wester, styrelseledamot, har köpt 800 st aktier till kurs 47,15 kr.

Pricer: Helena Holmgren, tillförordnad VD, har köpt 25 000 st aktier till kurs 9,25 kr vilket motsvarar ca 230 000 kr.