UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognoser Q2 - Tagmaster, Uniflex, Vitrolife

13:32 / 13 juli 2017 Article

Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.


Tagmaster: Remiums analytiker förväntar sig under Q2 2017 en nettoomsättning om 45,6 MSEK vilket motsvarar en tillväxt på 121,2% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas bli 2,7 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 5,8%.


Uniflex: Remiums analytiker förväntar sig under Q2 2017 en nettoomsättning om 305,7 MSEK vilket motsvarar en tillväxt på -0,5% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas bli 5,5 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 1,8%.

Rapporten förväntas publiceras kl. 07:25.


Vitrolife: Remiums analytiker förväntar sig under Q2 2017 en nettoomsättning om 247,5 MSEK vilket motsvarar en tillväxt på 19,1% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas bli 76,6 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 30,9%.

Rapporten förväntas publiceras kl. 08:30.