UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognoser Q2 - Pricer, Studsvik, Stendörren

16:14 / 20 juli 2017 Article

Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.


Pricer: Remiums analytiker förväntar sig under Q2 2017 en nettoomsättning om 209,3 MSEK vilket motsvarar en tillväxt på 2,5% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas bli 16,5 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 7,9%.

Rapporten förväntas publiceras kl. 08.30


Studsvik: Remiums analytiker förväntar sig under Q2 2017 en nettoomsättning om 205,0 MSEK vilket motsvarar en tillväxt på 16,3% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas bli 16,6 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 8,1%.

Rapporten förväntas publiceras kl. 12.30


Stendörren: Remiums analytiker förväntar sig att hyresintäkterna under Q2 2017 uppgår till 113,9 MSEK vilket motsvarar en tillväxt på 7,5% jämfört med samma period föregående år. Förvaltningsresultatet förväntas uppgå till 46,0 MSEK och driftnettot till 80,9 MSEK, motsvarande en överskottsgrad om 71,0%.

Rapporten förväntas publiceras kl. 07.00.