UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognoser Q2 - Nolato & Probi

17:07 / 18 juli 2017 Article

Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.


Nolato: Remiums analytiker förväntar sig under Q2 2017 en nettoomsättning om 1368,5 MSEK vilket motsvarar en tillväxt på 32% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas bli 139,6 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 10,2%.

Rapporten förväntas publiceras kl. 14.30.


Probi: Remiums analytiker förväntar sig under Q2 2017 en nettoomsättning om 190,5 MSEK vilket motsvarar en tillväxt på 160% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas bli 53,7 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 28,2%.

Rapporten förväntas publiceras kl. 08.00.