UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognoser Q2 - Elanders, Doro, Vitec

14:16 / 12 juli 2017 Article

Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.


Elanders: Remiums analytiker förväntar sig under Q2 2017 en nettoomsättning om 2301,1 MSEK vilket motsvarar en omsättningstillväxt på 113,2% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas bli 118,2 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 5,1%.

Rapporten förväntas publiceras före börsöppning.


Doro: Remiums analytiker förväntar sig under Q2 2017 en nettoomsättning om 488,0 MSEK vilket motsvarar en omsättningstillväxt på 3,1% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas bli 21,5 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 4,5%.

Rapporten förväntas publiceras kl. 08:00.


Vitec: Remiums analytiker förväntar sig under Q2 2017 en nettoomsättning om 193,1 MSEK vilket motsvarar en omsättningstillväxt på 19,7% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas bli 27,8 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 14,4%.

Rapporten förväntas publiceras kl. 08:30.