UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognoser Q2 - Atrium Ljungberg, Proact, ITAB

15:27 / 11 juli 2017 Article

Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.


Atrium Ljungberg: Remiums analytiker förväntar sig att hyresintäkterna under Q2 2017 uppgår till 634,2 MSEK varav 45 MSEK är en extra ordinär intäkt avseende en hyrestvist. Totalt motsvarar detta en tillväxt på 9,5% jämfört med samma period föregående år. Förvaltningsresultatet förväntas uppgå till 328,8 MSEK och driftnettot till 450,4 MSEK, motsvarande en överskottsgrad om 76,4%.

Rapporten förväntas publiceras kl. 08:30.


 

Proact: Remiums analytiker förväntar sig under Q2 2017 en nettoomsättning om 832,9 MSEK vilket motsvarar en omsättningstillväxt på 13,1% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas bli 38,4 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 4,6%.

Rapporten förväntas publiceras kl. 13:00.


 

ITAB Shop Concept: Remiums analytiker förväntar sig under Q2 2017 en nettoomsättning om 1694,5 MSEK vilket motsvarar en omsättningstillväxt på 40,2% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas bli 139,8 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 8,2%.

Rapporten förväntas publiceras kl. 12:00.