UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognoser - Addtech, Formpipe, Lammhults

13:45 / 13 juli 2017 Article

Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.


Addtech: Remiums analytiker förväntar sig under Q1 2017/18 (april-juni) en nettoomsättning om 1966,3 MSEK vilket motsvarar en tillväxt på 11,7% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet (EBIT) förväntas bli 163,2 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 8,5%. Rörelseresultat före avskrivningar av immateriella tillgångar (EBITA) förväntas bli 194,5 MSEK, motsvarande en EBITA-marginal om 9,9%.

Rapporten förväntas publiceras före börsöppning.


Formpipe: Remiums analytiker förväntar sig under Q2 2017 en nettoomsättning om 98,4 MSEK vilket motsvarar en tillväxt på -3,4% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas bli 8,6 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 8,7%.

Rapporten förväntas publiceras kl. 08:45.


Lammhults: Remiums analytiker förväntar sig under Q2 2017 en nettoomsättning om 278,3 MSEK vilket motsvarar en tillväxt på 39% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas bli 14,2 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 5,1%.

Rapporten förväntas publiceras kl. 13:00.