UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognoser - Arise, Lagercrantz, Magnolia Bostad

17:06 / 18 juli 2017 Article

Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.


Arise: Remiums analytiker förväntar sig under Q2 2017 en nettoomsättning om 44,1 MSEK vilket motsvarar en negativ tillväxt på -51% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas bli -6,8 MSEK. 

Rapporten förväntas publiceras kl. 8.00.


Lagercrantz: Remiums analytiker förväntar sig under Q1 2017/18 en nettoomsättning om 849,4 MSEK vilket motsvarar en tillväxt på 8,8% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas bli 97,1 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 11,4%.

Rapporten förväntas publiceras kl. 08.00.


Magnolia Bostad: Remiums analytiker förväntar sig under Q2 2017 en nettoomsättning om 273 MSEK vilket motsvarar en negativ tillväxt på -37% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas bli 103,5 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 37,9%.