UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognos Q3 16/17 - Eolus Vind

15:35 / 4 juli 2017 Article

Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.


 

Eolus Vind: Remiums analytiker förväntar sig under Q3 2016/17 en nettoomsättning om 25,9 MSEK vilket motsvarar en tillväxt på -83,6% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas bli -13,9 MSEK, motsvarande en negativ rörelsemarginal.

Rapporten beräknas publiceras kl 08:30.