UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognos Q2 - Swedol

15:43 / 27 juli 2017 Article

Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.


Swedol: Nettoomsättningen under Q2 2017 är publicerad av bolaget sedan tidigare och förväntas uppgå till 776,4 MSEK vilket motsvarar en tillväxt på 48,4% jämfört med proforma 2016. Våra analytiker förväntar sig att rörelseresultatet blir 64,5 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 8,3%.

Rapporten beräknas publiceras kl. 13:00.