UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognos Q2 - G5 Entertainment

15:54 / 26 juli 2017 Article

Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.


G5 Entertainment: Nettoomsättningen för Q2 2017 är känd sedan tidigare (se pressmeddelande) och väntas uppgå till 276,8 MSEK vilket motsvarar en tillväxt på 165% jämfört med samma period föregående år. Remiums analytiker förväntar sig att rörelseresultatet blir 30,2 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 10,9%.

Rapporten väntas publiceras före börsöppning.