UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognos Q2 - FastPartner

15:53 / 3 juli 2017 Article

Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.


FastPartnerRemiums analytiker förväntar sig att hyresintäkterna under Q2 2017 uppgår till 335,5 MSEK vilket motsvarar en tillväxt på 6,2% jämfört med samma period föregående år. Förvaltningsresultatet förväntas uppgå till 180,3 MSEK och driftnettot till 235,8 MSEK, motsvarande en överskottsgrad om 70,3%.