UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognos Q2 - Diös

15:08 / 6 juli 2017 Article

Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.


Diös: Remiums analytiker förväntar sig att hyresintäkter och övriga förvaltningsintäkter under Q2 2017 uppgår till totalt 434,1 MSEK vilket motsvarar en tillväxt på 30% jämfört med samma period föregående år. Förvaltningsresultatet förväntas uppgå till 227,3 MSEK och driftnettot till 288,7 MSEK, motsvarande en överskottsgrad om 67,3%.

Rapporten beräknas publiceras kl. 7.00.