UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognos Q2 - Bredband2

15:34 / 31 juli 2017 Article

Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.


Bredband2: Remiums analytiker förväntar sig under Q2 2017 en nettoomsättning om 133,0 MSEK vilket motsvarar en tillväxt på 21,7% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas bli 10,8 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 8,1%.