UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognos Q2 - Avensia

13:59 / 24 juli 2017 Article

Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.


Avensia: Remiums analytiker förväntar sig under Q2 2017 en nettoomsättning om 35,7 MSEK vilket motsvarar en tillväxt på 17,6% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas bli 2,8 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 7,8%.

Rapporten väntas publiceras runt lunchtid 25 juli.