UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Nytt bolag på Introduce - Bergs Timber

11:34 / 3 juli 2017 Article

Vi välkomnar idag Bergs Timber som nytt bevakat bolag på Introduce.

Bergs Timber - Komplett skogsserviceföretag

Bergs Timber har varit aktiva inom konsolideringen de senaste åren och idag består bolaget av sex anläggningar. År 2005 förvärvades sågverket i Orrefors, 2007 tillkom träskyddsspecialisten Bitus i Nybro och 2014 förvärvades sågverket i Gransjö. Under 2016 förvärvades sågverket i Broakulla och i början av 2017 förvärvades sågverket i Vimmerby. Genom att ha en geografisk koncentration skapas rationell hantering av såväl råvara som färdigvara.

I Mörlunda och Broakulla producerar klentimmer, medan Orrefors, Vimmerby och Gransjö fokuserar på normaltimmer. Total sågverkskapacitet idag uppgår till 530 000 kubikmeter sågade trävaror varav mer än hälften vidareförädlas. Bitus träskyddsbehandlar ca 180 000 kubikmeter per år. De biprodukter som erhålls vid sågverken säljs till massa- och spånskiveindustrin samt som bränsle.

Idag är bolaget ett komplett skogsserviceföretag som genomför allt från rådgivning mot skogsägare till slutavverkningsarbete. 

Läs mer om bolaget på Introduce här, såsom bolagsbeskrivning, pressmeddelanden kalender- och ägardata och intervjuer.


Analys

Vi har även publicerat en analys av bolaget, den går att läsa i sin helhet här och nedan finner ni ett kortare utdrag. 

Bolagets produktpalett består av trävaror från furu och gran, och avser huvudsakligen konstruktionsvirke såsom fasadpaneler, plank, staket och trallgolv. Produktionsmixen är fördelad på ca 60% tall och 40% gran, varpå Bergs åtnjuter en prisfördel då furu (tall) är lägre prissatt medans slutprodukterna har en mindre prisavvikelse. Kundexponeringen är främst riktad mot bygghandlare vilka drar fördel av ökad nybyggnation och renovering. 80% av försäljningen exporteras med tyngdpunkt på Storbritannien. Kina agerar även draglok med kraftigt ökad trävaruimport och tar en allt mer betydande roll av världskonsumtionen.


Intervju

Bergs Timbers VD Peter Nilsson inleder med att berätta kortfattat om bolaget. Han beskriver marknaden för sågade trävaror och vilken roll de har samt hur de varit aktiva i konsolideringen senaste åren. Han beskriver även utvecklingen under Q3 samt vad som krävs för att de skall ha en fortsatt god utveckling i bolaget. Avslutningsvis beskriver han vilka möjligheterna och utmaningarna är på lite längre sikt.


Tryck på "Följ bolaget" på bolagets sida för att i framtiden löpande få uppdateringar om analyser och intervjuer.