UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Nytt bevakat bolag på Introduce - Dedicare

10:57 / 17 juli 2017 Article

Vi välkomnar idag Dedicare som nytt bevakat bolag på Introduce.

Dedicare - Marknadsledande vårdbemanning

Dedicare är en av de ledande aktörerna i Norden inom nischen vårdbemanning. Bolaget etablerades 1996 och har idag kontor i både Sverige och Norge. Dedicare hyr ut läkare, sjuksköterskor, socionomer och pedagoger. Bolaget har som policy att inom en timme ge besked angående bemanning. Området Norden upplever en brist på vårdpersonal, något som förväntas bestå till 2025 för såväl offentliga som privata aktörer. En personalbrist som i kombination med en allt mer åldrande befolkning i de nordiska regionerna driver marknaden inom vårdbemanning.

Dedicares konsultchefer utgör det mänskliga ledet i tillsättning av personal hos kunden. För att hålla en god kontinuitet och kundnöjdhet så filtrerar Dedicares system i första hand läkare, sjuksköterskor, socionomer eller pedagoger som redan tidigare varit på uppdrag hos den sökande kunden. Effektiva interna system är kritiska för att bibehålla nöjdhet hos både personal och kund men även för att reducera interna kostnader och därmed kunna vara mer konkurrenskraftiga i kundupphandlingar.

Dedicares uppdrag kommer i huvudsak från offentliga enheter. I Sverige 2016 utgjorde offentliga kunder 82% av omsättningen och var ännu högre i Norge där den under 2016 uppgick till 95% av geografins omsättning. Den största kunden är Stockholms läns landsting som under 2016 i Sverige utgjorde 13% av intäkterna medan Dedicares största kund i Norge är Helse Sør Øst som 2016 svarade för 31% av omsättningen i Norge. Verksamheterna i både Sverige och Norge är reglerade, vilket betyder att riksdagen, andra folkvalda församlingar eller myndigheter kan komma att påverka dessa på ett fundamentalt sätt. Försäljningsprocessen gentemot offentliga vårdgivare sker genom upphandling där framförallt priset utgör en viktig komponent, men där även kompetens och flexibilitet spelar roll. Att kunna erbjuda ett konkurrenskraftigt pris är bland annat en funktion av inarbetade effektiva processer samt system. Normalt sker dessa upphandlingar genom ramavtal som löper på två år, med möjlighet till två års förlängning. I dessa ramavtal ingår till slut flera prioriterade leverantörer med viss rangordning.

Dedicares aktie handlas på Nasdaq Small Cap med kortnamn "DEDI".

Läs mer om bolaget på Introduce här, såsom bolagsbeskrivning, pressmeddelanden kalender- och ägardata och intervjuer.


Analys

Vi har även publicerat en analys av bolagets Q2-rapport från i fredags (se pressmeddelande). Analysen går att läsa i sin helhet här och nedan finner ni ett kortare utdrag. 

"Dedicare rapporterade för det andra kvartalet en omsättning om 196,4 MSEK med en rörelsevinst om 24,4 MSEK, innebärandes en rörelsemarginal om 12,4%. Tillväxten y/y uppgick till starka 28,3%. Justerat för ett IT-projekt som kostnadsförs löpande (0,7 MSEK), uppgick marginalen till rekordnivån 12,8%. Kvartalets goda marginaler beror främst på en gynnsam uthyrningsmix samt bättre avtal med kunder. Bolagets största område är uthyrning av vårdpersonal, framförallt sjuksköterskor men även läkare. Ett tillväxtområde är bemanning av socionomer och pedagoger. Vår misstanke är att tillväxten inom dessa segment bidragit till kvartalets goda siffror. Dedicare är fortfarande kraftigt viktat mot just vårdbemanning men har sedan en tid tillbaka börjat diversifiera verksamheten till nya affärsområden. En lyckosam diversifiering skulle naturligt minska bolagets känslighet gentemot vårdsektorn."


Intervju

Dedicares VD Stig Engcrantz berättar inledningsvis om sin egen bakgrund för att sedan gå över till en kort beskrivning om bolaget. Han beskriver därefter hur marknaden har utvecklats de senaste åren och hur de hanterar personalfrågor. Stig avslutar intervjun med en kort kommentar om den senaste Q2-rapporten.


Tryck på "Följ bolaget" på bolagets sida för att i framtiden löpande få uppdateringar om analyser och intervjuer.