UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Förra veckans insynstransaktioner bland bolagen på Introduce v.30

09:33 / 31 juli 2017 Article

aktier

Varje vecka publicerar vi en genomgång av den senaste tidens insideraffärer bland medverkande bolag på Introduce, vi omnämner de transaktioner som fram till publiceringstillfället för denna artikel har rapporterats in till Finansinspektionen. Att följa hur insynsregistrerade personer handlar i en viss aktie har historiskt sett visat sig vara ett viktigt analysverktyg.

Mätperioden för denna artikel avser fr.o.m. 2017-07-24 t.o.m. 2017-07-30.

Addtech: Styrelseledamot Eva Elmstedt har förvärvat 200 st aktier till kurs 159,5 kr. 

Avensia: Anders Wehtje, styrelseledamot, har totalt förvärvat 19 601 st aktier till snittkurs 9,00 kr. Dessutom har VD Robin Gustafsson köpt 2000 st aktier á 8,90 kr.

Brighter: Styrelseledamot Petra Kaur Ljungman har köpt 19 131 st aktier till kurs 4,33 kr. Även styrelseledamot Afsaneh Ghatan Bauer har förvärvat 3 000 st aktier á 4,35 kr.

FastPartner: CFO Daniel Gerlach har köpt 482 st aktier till kurs 128 kr, motsvarande en köpeskilling om ca 62 000 kr.

Midsona: Henrik Stenqvist, styrelseledamot, har totalt köpt 8 000 st aktier till snittkurs 48,00 kr. 

Samhällsbyggnadsbolaget: Styrelseledamot Eva Swartz Grimaldi har köpt 51 724 st aktier till kurs 5,9 kr.

Sportamore: Teknikchef Mikael Flodman har förvärvat 750 st aktier á 141,25 kr, vilket uppgår till ca 106 000 kr.