UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Förra veckans insynstransaktioner bland bolagen på Introduce v.28

14:36 / 18 juli 2017 Article

aktier

Varje vecka publicerar vi en genomgång av den senaste tidens insideraffärer bland medverkande bolag på Introduce, vi omnämner de transaktioner som fram till publiceringstillfället för denna artikel har rapporterats in till Finansinspektionen. Att följa hur insynsregistrerade personer handlar i en viss aktie har historiskt sett visat sig vara ett viktigt analysverktyg.

Mätperioden för denna artikel avser fr.o.m. 2017-07-10 t.o.m. 2017-07-16.

Brighter: VD Truls Sjöstedt har köpt 10 500 st aktier till kurs 4,76 kr.

FastPartner: Lars Wahlqvist, styrelseledamot, har sålt 6 st aktier á 141 kr.

HMS Networks: Carl Magnus Hansson, system- och säkerhetschef har köpt 115 st aktier till kurs 102 kr. Även Gunnar Högberg, CFO, har förvärvat 43 st aktier till kurs 104 kr. Dessutom har vice VD Kevin Knake köpt 126 st aktier á 11,94 USD.

Lammhults: Håkan Johansson, närstående till VD för dotterbolaget Lammhults Möbel Ulrika Johansson Ståhl, har totalt köpt 2 000 st aktier motsvarande ca 140 000 kr.

MSC Group: VD Lars Save totalt köpt st aktier till 290 000 st aktier till en köpeskilling om ca 600 000 kr. Även bolaget Alfanode, där Lars Save är styrelseledamot, har förvärvat 516 022 st aktier till snittkurs 2,10 kr.

SECITS: Per Holmgren, vice VD, har totalt förvärvat 3551 st aktier motsvarande ca 39 000 kr. Dessutom har VD Hans Molin köpt 2 000 st aktier á 10,15 kr.

Shortcut Media Group: VD Anders Brinck har nettoökat sitt innehav med 1 700 st aktier till snittkurs 6,85 kr.