UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognos Q4 2016/17 - MedCap

16:49 / 8 juni 2017 Article

Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.MedCap: Remiums analytiker förväntar sig under Q4 2016/17 en nettoomsättning om 218,8 MSEK vilket motsvarar en negativ tillväxt på -8,3% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas bli 4,7 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal på 2,1%.

Rapporten förväntas publiceras kl. 06:30.