UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Nytt bolag på Introduce - Transiro

15:53 / 29 juni 2017 Article

Vi välkomnar idag Transiro som nytt bevakat bolag på Introduce.

Transiro - Digitala lösningar för transportbranschen

Transiro har under de senaste fem åren utvecklat molnbaserade produkter och lösningar riktade mot transportbranschen och kan hantera bland annat ordermottagning, administration, fakturering, uppföljning, GPS positionering m.m. Transiro erbjuder en helhetslösning som hanterar allt från leverantörer och medarbetare till slutkunder och användare.

Bolaget har också utvecklat en förar-app som hjälper föraren att köra mer hållbart och ekonomiskt genom att minska förbrukningen. Den hjälper också till att effektivisera vilka fordon som skall köra vilka ordrar/beställningar samt skapar en digital körjournal vilket är en högt efterfrågad tjänst.

Transiros produkter riktar sig brett mot transportbranschen där kunderna kan vara exempelvis tåg-, buss-, eller taxibolag. Kunderna är ofta mindre eller mellanstora bolag och har inte resurser att utveckla egna system. Denna typ av verksamhet kan vara sårbar då oväntade tekniska problem, förarbrist och trafikstörningar är tillfällen då omdirigeringar behöver åtgärdas snabbt vilket Transiros produkter förenklar.

Läs mer om bolaget på Introduce här, såsom bolagsbeskrivning, pressmeddelanden kalender- och ägardata och intervjuer.


Analys

Vi har även publicerat en analys av bolaget, den går att läsa i sin helhet här och nedan finner ni ett kortare utdrag. 

I enlighet med Transiros abonnemangsmodell är priset per fordon 199 kr/månad. Vi bedömer att detta är en attraktiv prissättning för små- och medelstora aktörer främst inom buss och lastbilssektorn. Sett till bussegmentet bedömer vi att Transiros målgrupp främst är bolag inom turist/beställningstrafik, men även till viss del inom linjetrafik och vi uppskattar den adresserbara marknaden till ca 6300 fordon. Vad det gäller lastbilssegmentet bedömer vi att Transiros adresserbara marknad är 7 gånger större än den för buss. Vi uppskattar den adresserbara marknaden för lastbilar till 45 400 fordon i Sverige. Bolaget har även öppnat föräljningskontor i Indonesien, en marknad med ca 3,4 miljoner lastbilar och ca 100 000 bussar.

>50% av marknaden väntas 2020. Vi bedömer att Transiro har en väl prissatt tjänst med god skalbarhet. Vi estimerar en försäljnings CAGR om 78% 2016–2020 och successivt ökade marknadsandelar både inom buss och lastbilar som väntas nå 55% inom buss och 3,5% inom lastbil. Vi lägger inga försäljningsestimat för den indonesiska marknaden då det är för tidigt att bedöma marknadspotentialen. Vi bedömer att Transiro kommer premiera tillväxt framför lönsamhet under vår prognosperiod.


Intervju

Transiros VD Tobias Beckman inleder med att berätta om bolaget och sin egen bakgrund. Han berättar om bolagets produkter, affärsmodell samt vilka segment och marknader man inriktat sig mot. Vidare berör intervjun bolagets säljsatsningar, etableringen i Indonesien samt hur konkurrenssituationen ser ut innan den avslutas med bolagets målsättning för 2017.


Tryck på "Följ bolaget" på bolagets sida för att i framtiden löpande få uppdateringar om analyser och intervjuer.