UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Nytt bevakat bolag på Introduce - Biovica

14:18 / 13 juni 2017 Article

Vi välkomnar idag Biovica som nytt bevakat bolag på Introduce.

Biovica - Snabb och effektiv utvärdering av cancerbehandlingar

Biovica är ett bioteknikföretag från Uppsala som har utvecklat teknologiplattformen DiviTum, som mäter celltillväxthastigheten (proliferationen) hos patienter med solida cancertumörer. DiviTum baseras på 30 års forskning vid Uppsala universitet. Testet som görs genom att analysera ett enkelt blodprov ger en indikation på hur snabbt cancer växer, samt är ett utmärkt sätt att enkelt få svar om insatt cancerbehandling är verksam. Blodprovet används för analys av ett enzym (tymidinkinas, även kallat TK), vilket frisätts i samband med celldelning och vars aktivitet har stark koppling till tumörens tillväxttakt och aggressivitet.

De vanligaste tillvägagångssätten för att utvärdera utfall innan och under behandling är idag bilddiagnostik, biopsier (vävnadsprover) och blodbaserade biomarkörer som CA15-3. Den allra vanligaste metoden är bilddiagnostik. Dock bedöms upp emot 40% av patienterna utveckla en metastas som inte kan detekteras eller utvärderas genom denna metod. Därav är behovet av ytterligare metoder stort. Biovica bedömer att dessa metoder fortsatt kommer att finnas kvar och att bolagets teknik DiviTum främst utgör ett komplement. DiviTum har en stor fördel gentemot befintliga metoder då det endast krävs ett blodprov och tekniken förväntas kunna möjliggöra en bedömning av behandlingseffekt redan efter 2–4 veckor, vilket kan jämföras med den genomsnittliga tiden för flertalet av dagens metoder på cirka 2–4 månader. Testet genomförs med standardmetoden ELISA, som är vanligt i laboratorier i hela världen.

Biovica har initialt valt att fokusera på diagnostisering av spridd bröstcancer, men det finns potential att använda DiviTum på andra cancertyper. Bröstcancer är den vanligaste cancerformen bland kvinnor. Idag lever hela 450 000 kvinnor med spridd bröstcancer i USA och Europa, där behovet av välfungerande, effektiva behandlingar och utvärdering är stort. I dagsläget saknas det tillförlitliga metoder för att i ett tidigt skede kunna bedöma behandlingseffekten av spridd bröstcancer, vilket resulterar i att patienten i många fall utsätts för verkningslösa terapier med svåra biverkningar. I USA är kostnaden för nya behandlingar upp till cirka 10 000 USD per patient och månad. Motsvarande kostnad för svenska patienter kan uppgå till cirka 34 000 SEK per månad.

Bolaget är i tidig kommersiell fas och har i dagsläget försäljning till forskningsmarknaden. Under år 2020 har Biovica som målsättning att inleda kommersiell lansering på den kliniska marknaden i USA och Europa för den första indikationen spridd bröstcancer, där marknadspotentialen bedöms uppgå till 6 miljarder SEK årligen. Därutöver finns det ytterligare potential inom andra indikationer.

Under 2013 var den globala marknaden för cancerdiagnostik värderad till 100 miljarder USD och förväntas växa till 169 miljarder USD år 2020. Marknadstillväxten drivs dels av den stadigt ökade åldrande befolkningen men även av ett ökat intresse för individanpassad vård från sjukvården, läkemedelsbolag och myndigheter.
 

Bolaget noterade sin aktie på First North i slutet av mars 2017 med tickernamn "BIOVIC B".

Läs mer om bolaget på Introduce här, såsom bolagsbeskrivning, pressmeddelanden kalender- och ägardata och intervjuer.

Vi återkommer med en inledande analys efter bolagets rapportering av bokslutskommunikén för det brutna räkenskapsåret 2016/17, som publiceras på torsdag 15/6. 


Intervju

VD Anders Rylander berättar inledningsvis kort om bolaget samt sin egen bakgrund. Därefter svarar han på frågor om hur bolagets produkt DiviTum skiljer sig mot konkurrerande metoder, när bolaget räknar med att produkten skall vara fullt kommersialiserad samt vilka möjligheter som finns att DiviTum även kan fungera på andra cancerformer. Avslutningsvis berättar han vad bolaget har sitt fokus på just nu samt vilka händelser som är av störst intresse för investerare att hålla utkik efter.


Tryck på "Följ bolaget" på bolagets sida för att i framtiden löpande få uppdateringar om analyser och intervjuer.