UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Förra veckans insynstransaktioner bland bolagen på Introduce v.25

10:41 / 26 juni 2017 Article

aktier

Varje vecka publicerar vi en genomgång av den senaste tidens insideraffärer bland medverkande bolag på Introduce, vi omnämner de transaktioner som fram till publiceringstillfället för denna artikel har rapporterats in till Finansinspektionen. Att följa hur insynsregistrerade personer handlar i en viss aktie har historiskt sett visat sig vara ett viktigt analysverktyg.

Mätperioden för denna artikel avser fr.o.m. 2017-06-19 t.o.m. 2017-06-25.

Amasten: Förvaltningschef Olof Jonsson Pergament har totalt sålt 74 924 st aktier till kurs 3,57 kr.

Avensia:  Utvecklingscheferna Nicklas Öberg samt Kristian Hagset har förvärvat 4 500 respektive 10 000 st aktier till kurs 9,43 kr. Dessutom har projektstyrningschefen Daniel Pletikos köpt 5 000 st aktier á 9,32 kr. 

Boule: Styrelseledamot Thomas Eklund har avyttrat aktier motsvarande ca 680 000 kr.

Brighter: Vice VD Henrik Norström har totalt förvärvat 15 000 st aktier till snittkurs 5,02 kr. 

Cavotec: De operativa cheferna Gustavo Miller samt Peter Grönholm har köpt 3 500 respektive 3 000 st aktier á 32,00 kr.

CTT Systems: Divisionschef Tony Rosendahl har avyttrat 1 315 st aktier till kurs 163,17 kr. Dessutom har har närstående till honom, Marie Rosendahl, totalt sålt 3 275 st aktier till snittkurs 158,23 kr.

Eurocon: Kontorschef och projektledare Tony Kostet har sålt 41 000 st aktier till ett belopp om 254 021 kr. Vidare har projektledare Johan Westman köpt 10 000 st aktier motsvarande 63 000 kr. 

GARO: VD för dotterbolaget GARO A/S, Jan Larsgaard, har avyttrat 5 951 st aktier till kurs 260 kr. Dessutom har marknadschef Patrik Andersson samt CFO Lars Kvarnsund sålt 2000 st aktier vardera till kurs 261,00 respektive 255,80 kr. 

Kontigo Care: Jonas Saric, CFO, har förvärvat 10 000 st aktier á 3,69 kr.

Lammhults: Håkan Johansson, närstående till VD för dotterbolaget Lammhults Möbel Ulrika Johansson Ståhl, har totalt köpt 3 700 st aktier motsvarande ca 260 000 kr. 

Mindmancer: VD Markus Bäcklund har köpt 5 000 st aktier á 6,60 kr. 

MSC Group: Lars Save, VD, har köpt 20 000 st aktier á 2,26 kr.

Swedencare: Johan Bergdahl har via bolaget JCC Group sålt 250 000 st aktier till kurs 25 kr.