UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Förra veckans insynstransaktioner bland bolagen på Introduce v.24

10:57 / 19 juni 2017 Article

aktier

Varje vecka publicerar vi en genomgång av den senaste tidens insideraffärer bland medverkande bolag på Introduce, vi omnämner de transaktioner som fram till publiceringstillfället för denna artikel har rapporterats in till Finansinspektionen. Att följa hur insynsregistrerade personer handlar i en viss aktie har historiskt sett visat sig vara ett viktigt analysverktyg.

Mätperioden för denna artikel avser fr.o.m. 2017-06-12 t.o.m. 2017-06-18.

Avensia:  Vice VD Jörgen Bertilsson har köpt totalt  10 000 aktier under vår mätperiod till snittkurs 9,24 kr. Dessutom har utvecklingscheferna Mia Helena Moström och Henrik Sellberg har köpt 5 000 aktier till kurs 9,20 kr resp. 5 000 till kurs 9,45 kr samt produktutvecklingschef Johan Liljeros som har har köpt 2 000 aktier á 9,15 kr.

Cavotec:  Gustavo Miller, affärsområdeschef för Ports & Maritime, har köpt 9 500 aktier till kurs 30,5 kr. Dessutom har controller Liselott Byström sålt 5 500 aktier till kurs 31 kr.

Cherry: Finanschef Christine Elisabeth Rankin har köpt 170 aktier till kurs 295 kr.

Doro: Styrelseledamot Jonas Mårtensson har sålt 20 000 aktier till kurs 57,15 kr. medan verksamhetschef Ulrik Nilsson har sålt totalt 15 147 aktier till snittkurs 56,67 kr. 

Eolus Vind: Styrelseledamot Hans Johansson har via två bolag köpt totalt 19 520 aktier till kurs 24,60 kr. Transaktionerna gjordes utanför ordinarie handelsplats.

G5 Entertainment: Styrelseledamot Stefan Lundborg har köpt 2 000 aktier till kurs 214,50 kr.

Lagercrantz: CFO Bengt Lejdström har sålt 2 565 aktier till kurs 95 kr. 

MedCap: VD Karl Tobieson har köpt 20 000 aktier till kurs 31 kr. Dessutom har styrelseledamot Anders Erik Hansen köpt 2 500 aktier á 30,80 kr.

Mindmancer: VD Magnus Bäcklund har köpt 4 000 aktier till kurs 6,70 kr.

Sportamore: Teknikchef  Mikael Flodman har sålt 8 282 aktier till kurs 184,40 kr.