UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Förra veckans insynstransaktioner bland bolagen på Introduce v.23

15:50 / 12 juni 2017 Article

aktier

Varje vecka publicerar vi en genomgång av den senaste tidens insideraffärer bland medverkande bolag på Introduce, vi omnämner de transaktioner som fram till publiceringstillfället för denna artikel har rapporterats in till Finansinspektionen. Att följa hur insynsregistrerade personer handlar i en viss aktie har historiskt sett visat sig vara ett viktigt analysverktyg.

Mätperioden för denna artikel avser fr.o.m. 2017-06-05 t.o.m. 2017-06-11.

Amasten: Förvaltningschef Olof Pergament har sålt 37 343 aktier till kurs 3,55 kr.

Avensia:  Johan Liljeros, VP Product Development, har köpt totalt 7 000 aktier till snittkurs 9,32 kr under vår mätperiod.

Bambuser: VD Hans Eriksson har köpt 10 000 aktier till kurs 4,82 kr.

Cavotec: Juergen Strommer, COO BU Airports & Industry, har köpt totalt 10 000 aktier till snittkurs 30,39 kr. 

Cherry: Business Controller Jonas Amnesten har sålt totalt 1 600 aktier till snittkurs 314,31 kr under vår mätperiod.

DistIT: Styrelseledamot Stefan Charette har via investeringsföretaget Athanase Industrial Partners II AB och fonden Athanase Industrial partners Fund II Ltd köpt 5428 aktier resp. 18 180 aktier till den avrundade snittkursen 62,85 kr.

Hifab: Styrelseledamot Tomas Hermansson har köpt 5 000 aktier till kurs 3,24 kr.

Lagercrantz: Styrelseledamot Anna Schmidt Almlöf har köpt 500 aktier till kurs 98,45 kr. 

Mindmancer: VD Magnus Bäcklund har köpt totalt 15 000 aktier till snittkurs 6,55 kr.

Moberg Pharma: Jeffrey Vernimb, General Manager North America, har köpt totalt 5 629 aktier vid två tillfällen till snittkurs 51,18 kr, utanför ordinarie handelsplats.

Moment Group: VD Per Mattisson har köpt 490 aktier till kurs 18 kr.

Polygiene: CFO Ulrika Björk har köpt totalt 17 500 aktier till snittkurs 11,60 kr.

SJR: VD Per Ogunro har sålt totalt 567 000 aktier (vid fyra olika tillfällen under vär mätperiod) till snittkurs 41,10 kr.