UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Förra veckans insynstransaktioner bland bolagen på Introduce v.22

16:51 / 5 juni 2017 Article

aktier

Varje vecka publicerar vi en genomgång av den senaste tidens insideraffärer bland medverkande bolag på Introduce, vi omnämner de transaktioner som fram till publiceringstillfället för denna artikel har rapporterats in till Finansinspektionen. Att följa hur insynsregistrerade personer handlar i en viss aktie har historiskt sett visat sig vara ett viktigt analysverktyg.

Mätperioden för denna artikel avser fr.o.m. 2017-05-29 t.o.m. 2017-06-04.

Briox: VD Johan Rutgersson har köpt 40 000 aktier till kurs 1,80 kr. Dessutom har bolagets Country Manager för Finland, Jens Collskog, även köpt 67 291 st till kurs 1,82 kr.

Cavotec: VD Mikael Norin har köpt 5 088 st till kurs 30,2 kr.

Cherry: Insynspersonen Alexander Pettersson har sålt totalt 5 000 aktier till snittkurs 301,87 kr. 

CTT Systems: Styrelsemedamot Göran Brommer har genom bolag sålt 125 000 aktier till kurs 161,87 kr.

FastPartner: Styrelseledamot Lars Wahlqvist har sålt 2 000 aktier till kurs 141,50 kr.

Fortnox: Styrelseledamot för NOX Finans, Stefan Karlsson, har sålt 800 000 aktier till kurs 34,50 kr.

Hifab: Styrelseledamot Tomas Hermansson har köpt 5 000 aktier till kurs 3,24 kr.

HMS Networks: CFO Gunnar Högberg har sålt totalt 700 aktier till snittkursen 460 kr under vår mätperiod.

Lammhults Design Group: Närstående person till Håkan Johansson (VD för Lammhults Möbel AB) har köpt totalt 1 270 aktier till snittkursen 70,30 kr.

Moment Group:  VD Pelle Mattisson har köpt totalt 1045 st till snittkurs 17,99 kr.

Nordic Leisure:  Styrelseledamot Ludwig Pettersson har köpt totalt 44 158 aktier till snittkurs 5,80 kr.

Pricer:  COO Nils Torbjörn Möller har köpt 7 000 aktier till kurs 9,25 kr.

Railcare:  Ekonomichef Håkan Pettersson har sålt 10 356 aktier till kurs 128 kr. Bolaget Fuerson Management Limited, med insynsperson Ulf  Marklund, har även sålt 500 aktier á 110 kr under vår mätperiod.

Sportamore: Styrelseledamot Mikael Schiller har köpt 3 611 aktier till snittkurs 131,73 kr.

TagMaster:  Styrelseledamot Gert Sviberg har  köpt 26 030 aktier till kurs 1,94 kr.

Trention: Styrelseordförande Mats Gabrielsson har genom bolaget B.O. Intressenter  AB köpt 19 931 aktier till kurs 54,77 kr. Dessutom har styrelseledamot Kenneth Eriksson köpt 20 000 till samma kurs.

Vitrolife: CFO Mikael Engblom har köpt 130 aktier till kurs 567 kr. Närstående person till Mikael Engblom har sålt 1000 st till kurs 567 kr.