UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Veckans bolagshändelser på Introduce v.18

17:45 / 5 maj 2017 Article

Vi försöker i slutet av varje vecka sammanfatta händelserna hos bolagen på Introduce.se. Här följer ett litet axplock.


 Vi lanserade två nya bevakade bolag på Introduce under veckan.

Shortcut Media Group är en mediekoncern med verksamhet inom filmproduktion i kortformat. Koncernen består av de sex bolagen Bond Street Film, Oddway Film, Shortcut Post, Good Motion, Shortcut Film samt Shortcut Graphics.

Läs en inledande artikel om bolaget här.

Fastighetsbolaget grundades av Ilija Batljan i april 2016 med målsättningen att bygga upp det främsta nordiska fastighetsbolaget för bostäder och samhällsfastigheter. Därefter följde flera fastighetsförvärv som kulminerade i januari 2017 då bolaget tillträdde Högkullen, Gimmel Fastigheter, Kuststaden Holding samt Sörmlandsporten. Därmed skapades det nya Samhällsbyggnadsbolaget i Norden som på kort tid har blivit en stor aktör inom bostäder och samhällsfastigheter. Efter förvärven har bolaget närmare 500 fastigheter och en portfölj uppgående till cirka 1 000 000 kvm uthyrbar yta.

Läs mer i vår inledande artikel om bolaget här.


Prenumerera gärna på våra utgivna artiklar, såsom analyser, intervjuer, pressmeddelanden etc.genom knappen "Följ bolaget", som finns på varje respektive bolagssida på Introduce.


 

Vår analytiker på Remium publicerade tidigare i veckan en uppdaterad analys av bolaget efter förra veckans Q1-rapport. Nedan finner ni ett kort utdrag från analysen medan hela finns att läsa här.

Stark inledning på året
Redan given omsättning uppgick till 673 MSEK (365), motsvarande en proforma tillväxt om närmare 12%. Som synes fortsätter bolaget gynnas av god underliggande efterfrågan inom bygg och anläggning vilket kombinerat med lyckade marknadsinsatser och ett välfungerande multikanalkoncept bär frukt. Detta vxutisade sig i redan kommunicerade försäljningsdata (även säsongsjusterat), men dagens rapport påvisar även att försäljningen fortsätter ske under god kostnadskontroll med marginalexpansion som följd. Bidragande är även minskad förlust i Norge (Swedol Norge).


 

 

I tisdags gav vi ut en ny analys av orasolv som under förra veckan rapporterade för första kvartalet. Läs hela analysen här.


God tillväxt
Orasolv rapporterade för årets första kvartal en omsättning om 30 MSEK, vilket var över vår prognos om 26 MSEK. Omsättningsökningen innebär tillväxt på 23,4% y/y, där en del förklaras av påskens infall som resulterade i att det första kvartalet innehöll tre fler arbetsdagar än förra året. Parallellt med denna kalendereffekt lyckades bolaget öka intäkterna per arbetsdag till 470 tsek/arbetsdag (400) vilket var betydligt över våra förväntningar. Ökningen skall även ses i ljuset av att bolagets nya försäljningschef tillträdde först i mars. En annan mindre förklaring av differensen mot prognos var att vi underskattat beläggningen i förvärvet Gårdatandläkare som gjordes i juni 2016. Den starka omsättningstillväxten konverterades däremot inte till resultatraderna där EBITDA uppgick till 0,8 MSEK (-0,20), kostnaderna för kvartalet var högre än vi trodde. Man har bland annat investerat i genomförandet av en gemensam IT-plattform. Vi förväntar oss därför att en viss del av kvartalets kostnader är av engångskaraktär.

Vi har även passat på att intervjua bolagets VD Michael Lagerbäck som svarar på frågor om det första kvartalet. Intervjun finns att läsa här.


 

G5 släppte tidigare i veckan sin rapport för det första kvartalet. Vår analytiker från Remium har i vanlig ordning kommenterat rapporten här. Nedan finner ni ett utklipp från kommentaren.

Omsättningstillväxt om 132 procent 
G5 rapporterade en omsättning om 234 MSEK (101), motsvarande en tillväxt om 132 procent y/y och 27 procent sekventiellt. Det var lite bättre än deras preliminära försäljningssiffror om 230 MSEK. Återigen var det Hidden City som gått bäst och nivåerna från mars, som var den starkaste månaden i kvartalet, ska även ha fortsatt under april vilket borgar för fortsatt tillväxt. G5 har fått bra utväxling i Asien som nu stod för 22 procent av omsättningen. Kassaflödet om -2,3 MSEK (3,5) ser vid en första anblick svagt ut men bolaget har inte erhållit betalning från en av de stora leverantörerna för mars och har således kundfodringar om 27 MSEK (8,8), justerat för det var kassaflödet starkt. 

 

Vi har även intervjuat CFO Stefan Wikstrand svarar på frågor om vad som drev den starka omsättningstillväxten i Q1, förklarar användarförvärv och hur bolagets strategi ser ut, hur G5s framtid ser ut i den kraftigt växande mobilspelsmarknaden samt avslutningsvis vad man kan förvänta sig av bolaget under 2017.

Vi har givit ut en uppdaterad analys av bolaget efter att de presenterat årstämman under förra veckan. Läs hela analysen här, nedan följer ett kort utdrag.

Stark tillväxt från Industrials
Nolatos omsättning kom in i linje med förväntan om 1 370 MSEK (1 022) motsvarande en tillväxt om 34,1% Y/Y varav 17% organiskt. Under kvartalet kunde vi se stark organisk tillväxt från samtliga segment men framförallt från Integrated Solutions (Telecom). Trots de något lägre volymerna än våra esitmat höll sig marginalen stabilt och vi bedömer att den härleds högre andel EMC. Vi blev positivt överraskade av den starka organisk tillväxt vi kunde se inom Industrial Solutions om 16% drivet av goda volymer från fordonsindustrin. Dock skall man komma ihåg att kvartalet boostades av det högre antalet faktureringsdagar på grund av påskeffekten. Medical Solutions redovisade en omsättning om 487 MSEK (390) motsvarande en organisk tillväxt om 11% Y/Y. Omsättningen kom in 7,8% över våra estimat där differensen berodde på högre volymtillväxt inom framförallt Medical Devices än vad vi räknat med. Upptrappning av nya kundprojekt har också påverkat positivt. EBITA kom in på 65 MSEK (52) motsvarande en marginal om 13,3% och ca 40 pp över våra estimat. Den högre marginalen härleds fördelaktig produktmix samt högt kapacitetsutnyttjande. EBITA för koncernen ökade med 29,2% Y/Y och blev 146 MSEK (113) resulterande i en marginal om 10,7% (11,1) och ca 50 pp över vårt estimat. Differensen mot våra estimat härleds främst stark utveckling inom Medical och Telecom. 


 

Invisio Communications har under den senaste tiden lyckats bryta upp igenom ett tufft motstånd kring 74,00 kr. Detta är en nivå som aktien vid flera tillfällen tidigare utmanat men inte lyckats etablera sig ovanför. Enligt den tekniska bilden finns det nu mycket som talar för att aktien kan ta sig upp mot tidigare ATH-nivåer vid 84,00 kr vilket är det närmsta motståndet.

På nedsidan finner vi första stödnivån på 74,00 kr som följs upp av MA200 och en stigande trendlinje. Att den stigande trendlinjen hålls intakt kan vara viktigt för att det positiva sentimentet ska bibehållas. Skulle trendlinjen fallera finns det ytterligare nästa stöd först vid 61,50 kr.

Samtidigt  finns det dock små orosmoln som uppkommit till följd av att RSI-indikatorn har gått över den signifikanta 70-nivån. Detta inträffade senaste i juli 2016 där en kort rekyl strax därefter blev konsekvensen. Ett möjligt scenario blir således att aktien rekylerar ned mot 74,00-nivån igen, innan en potentiell resa uppåt återupptas.

Stöd: 74,00 kr / 68,00 kr / 61,50 kr
Motstånd: 84,00 kr


 

Kommande investerarpresentationer

SBB, Mån 8/5 kl. 12 FULLT
Swedencare, Tis 9/5 kl. 12
Doro, Ons 10/5 kl. 12 FULLT
Polygiene, Ons 10/5 kl. 14.30
Capacent, Tor 11/5 kl. 12
FastPartner, Tor 11/5 kl. 14.30


Förväntade utdelningar på Introduce, v.19

 

 *X-datumet visar första handelsdagen då aktien handlas exklusive utdelning, d.v.s. du måste ha köpt aktien senast handelsdagen innan för att få rätt till utdelningen. På motsvarande sätt kan du först sälja innestående aktier tidigast på x-datumet om du önskar avyttra och ändå erhålla utdelningen. Teoretiskt sett kommer således bolagets förväntade utdelning att särskiljas från aktiekursen på x-datumet.


 Rapportkalender v.18


Peter kommenterarVår chefsanalytiker Peter skrev tidigare i veckan följande analys i sin artikelserie "Peter kommenterar":

Fortsatt mycket bra vinstutveckling


Tveka inte höra av er till oss på info@introduce.se för frågor, funderingar och feedback.

Ha en trevlig helg!


Introduce.se är det mest kostnadseffektiva och kompletta IR-verktyget

Introduce-tjänsten består för närvarande av cirka 110 bolag inom midcap- och smallcap-segmentet som är listade/noterade på Nasdaq OMX huvudlista, First North, AktieTorget och NGM. Remiums drivkraft är att hjälpa dessa bolag med att effektivisera kommunikationen med kapitalmarknaden, dels genom plattformen Introduce.se som tillsammans med vårt omfattande distributionsnätverk av partnerkanaler når över en miljon investerare, dels genom investerarträffar. Tillsammans med våra övriga företagstjänster Likviditetsgaranti och Certified Adviser (First North), samt tjänster inom Corporate Finance erbjuder vi ett komplett utbud för våra kunder.

Hör gärna av dig om du vill veta mer om Introduce och vad vi kan göra för ert bolag.

Erik Rolander
Introduce

Tel. +46 73 956 20 90
erik.rolander@remium.com