UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Tidigare insynstransaktioner bland bolagen på Introduce v.17-18

15:45 / 8 maj 2017 Article

aktier

Varje vecka publicerar vi en genomgång av den senaste tidens insideraffärer bland medverkande bolag på Introduce, vi omnämner de transaktioner som fram till publiceringstillfället för denna artikel har rapporterats in till Finansinspektionen. Att följa hur insynsregistrerade personer handlar i en viss aktie har historiskt sett visat sig vara ett viktigt analysverktyg.

Addnode Group:  I fredags meddelades att ägarbolaget Vidinova AB har sålt 5 575 000 aktier till kursen 76 kr. Aretro Capital Group (med delägare Staffan Hanstorp) har även sålt 1 500 000 aktier. Bland köparna finns Odin Fonder AS och Nordea Fonder.

Bredband2 COO Mikael Kluge har köpt 127 893 aktier på snittkursen 1,013 kr., Försäljningschef Joachim Landhager har även köpt 280 000 aktier till snittkursen 0,994 kr.

Cavotec:  Styrelseledamot Erik Harald Lautmann har köpt 3 500 aktier till kursen 28,60 kr.

INVISIO Communications:  Styrelseledamot Mats Warstedt har sålt 14 362 aktier till snittkursen 76,21 kr.

Midsona:  Styrelseledamot Henrik Stenqvist har köpt 5 000 B-aktier till kursen 52 kr.

Nolato: Stiftelsen Carl-Olof och Jenz Hamrins stiftelse, med Nolatos styrelseledamot Lovisa Hamrin som person i ledande ställning, har köpt 30 392 aktier till kursen 285 kr.