UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognoser Q1 - Motion Display, Probi & Railcare

17:13 / 3 maj 2017 Article

Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.


Motion Display: Remiums analytiker förväntar sig under Q1 2017 en nettoomsättning om 5,5 MSEK vilket motsvarar en negativ tillväxt på -15% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas bli -1,4 MSEK.


Probi: Remiums analytiker förväntar sig under Q1 2017 en nettoomsättning om 179,2 MSEK vilket motsvarar en tillväxt på 106% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 45,5 MSEK mostsvarande en rörelsemarginal om 25,4%.


Railcare: Remiums analytiker förväntar sig under Q1 2017 en nettoomsättning om 98,2 MSEK vilket motsvarar en tillväxt på 12,5% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas bli 12,6 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 12,8%.