UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognoser Q1 - CTT Systems & Stendörren

16:45 / 4 maj 2017 Article

Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.


CTT Systems: Remiums analytiker förväntar sig under Q1 2017 en nettoomsättning om 68,8 MSEK vilket motsvarar en tillväxt på 9,1% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas bli 16,2 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 23,6%.

Rapporten beräknas publiceras kl 08:30.


Stendörren: Remiums analytiker förväntar sig att hyresintäkterna under Q1 2017 uppgår till 121,5 MSEK vilket motsvarar en tillväxt på 16,9% jämfört med samma period föregående år. Förvaltningsresultatet förväntas uppgå till 42,4 MSEK och driftnettot till 80,9 MSEK, motsvarande en överskottsgrad om 66,6%