UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognoser Q1 - Caperio, NFO Drives & SJR

16:26 / 15 maj 2017 Article

Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.


 

Caperio: Remiums analytiker förväntar sig under Q1 2017 en nettoomsättning om 176,2 MSEK vilket motsvarar en negativ tillväxt på -1,6% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas bli -0,6 MSEK.


NFO Drives: Remiums analytiker förväntar sig under Q1 2017 en nettoomsättning om 6,2 MSEK vilket motsvarar en tillväxt på 7% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas uppgå till -0,3 MSEK.


SJR: Remiums analytiker förväntar sig under Q1 2017 en nettoomsättning om 90,9 MSEK vilket motsvarar en tillväxt på 7,3% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 10,0 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 11,0%.