UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognoser Q1 - Briox, Hifab, ITAB & Moberg Pharma

15:13 / 8 maj 2017 Article

Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.


Briox: Remiums analytiker förväntar sig under Q1 2017 en nettoomsättning om 0,4 MSEK vilket motsvarar en tillväxt på 14,5% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas bli -4 MSEK.


Hifab: Remiums analytiker förväntar sig under Q1 2017 en nettoomsättning om 123,6 MSEK vilket motsvarar en tillväxt på 11,9% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 1,9 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 1,6%.


ITAB Shop Concept: Remiums analytiker förväntar sig under Q1 2017 en nettoomsättning om 1451,7 MSEK vilket motsvarar en tillväxt på 33,3% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas bli 119 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 8,2%.


Moberg Pharma: Remiums analytiker förväntar sig under Q1 2017 en nettoomsättning om 109 MSEK vilket motsvarar en tillväxt på 56,9% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 14,1 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 12,9%.

Rapporten beräknas publiceras kl. 08:00.