UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognoser Q1 - Brighter & Consilium

16:51 / 18 maj 2017 Article

Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.Brighter: Remiums analytiker förväntar sig under Q1 2017 en nettoomsättning om 0 MSEK. Bolaget är fortfarande i utvecklingsfas där planen är att lansera Actiste i H2. Rörelseresultatet förväntas bli -3,6 MSEK.

Rapporten beräknas släppas kl. 8:30.


Consilium: Bolagets nettoomsättning för Q1 2017 är kommunicerad av bolaget sedan tidigare (se pressmeddelanden för jan, feb & mar)  och förväntas uppgå totalt till om 413,6 MSEK vilket motsvarar en tillväxt på 4,4% jämfört med samma period föregående år. Våra analytiker förväntar sig att rörelseresultatet uppgår till 42,6 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 10,3%

Rapporten beräknas publiceras kl. 13:00