UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognoser Q1 - BioGaia, Cavotec, DistIT & Poolia

16:02 / 2 maj 2017 Article

Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.


BioGaia: Remiums analytiker förväntar sig under Q1 2017 en nettoomsättning om 147,5 MSEK vilket motsvarar en tillväxt på 10,2% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas bli 52,6 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 35,6%.

Rapporten beräknas publiceras kl 08:00.


Cavotec: Remiums analytiker förväntar sig under Q1 2017 en nettoomsättning om 46,3 MEUR vilket motsvarar en tillväxt på 0,5% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas bli -0,2 MEUR.

Rapporten beräknas publiceras vid lunchtid.


DistIT: Remiums analytiker förväntar sig under Q1 2017 en nettoomsättning om 363,7 MSEK vilket motsvarar en tillväxt på 15,8% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 13,1 MSEK mostsvarande en rörelsemarginal om 15,8%.

Rapporten beräknas publiceras kl. 08:00.


 

Poolia: Remiums analytiker förväntar sig under Q1 2017 en nettoomsättning om 202,4 MSEK vilket motsvarar en tillväxt på 1,1% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas bli 6,6 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 3,3%.

Rapporten beräknas publiceras kl. 14:00.