UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognoser Q1 - Avensia & Elverket Vallentuna

16:15 / 17 maj 2017 Article

Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.AvensiaRemiums analytiker förväntar sig under Q1 2017 en nettoomsättning om 36,3 MSEK vilket motsvarar en tillväxt på 20,5% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas bli 4,5 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal på 12,3%.


Elverket VallentunaRemiums analytiker förväntar sig under Q1 2017 en nettoomsättning om 98,4 MSEK vilket motsvarar en negativ tillväxt på -1,5% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 17,9 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 18,2%.