UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognoser Q1 - Arise, Eurocon, G5 Entertainment & GARO

17:07 / 3 maj 2017 Article

Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.


Arise: Remiums analytiker förväntar sig under Q1 2017 en nettoomsättning om 83,2 MSEK vilket motsvarar en negativ tillväxt på -38,8% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultate före avskrivningar förväntas bli 28 MSEK, motsvarande en motsvarande en EBITDA-marginal om 34%.

Rapporten beräknas publiceras kl 08:00.


Eurocon: Remiums analytiker förväntar sig under Q1 2017 en nettoomsättning om 57,8 MSEK vilket motsvarar en tillväxt på 13,3% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 5,5 MSEK mostsvarande en rörelsemarginal om 9,6%.


G5 Entertainment: Remiums analytiker förväntar sig under Q1 2017 en nettoomsättning om 229,8 MSEK vilket motsvarar en tillväxt på 127% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas bli 22,2 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 9,6%.

Rapporten beräknas publiceras kl. 07:30.


 

GARO: Remiums analytiker förväntar sig under Q1 2017 en nettoomsättning om 179,2 MSEK vilket motsvarar en tillväxt på 19,8% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 20,9 MSEK mostsvarande en rörelsemarginal om 11,7%.

Rapporten beräknas publiceras kl. 07:30.