UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognoser Q1 - Amasten, Catella & Opus Group

16:52 / 11 maj 2017 Article

Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.


Amasten: Remiums analytiker förväntar sig att hyresintäkterna under Q1 2017 uppgår till 70 MSEK vilket motsvarar en tillväxt på 24,5% jämfört med samma period föregående år. Förvaltningsresultatet förväntas uppgå till 8,2 MSEK och driftnettot till 33,8 MSEK, motsvarande en överskottsgrad om 48,3%.


Catella: Remiums analytiker förväntar sig under Q1 2017 en nettoomsättning om 496,8 MSEK vilket motsvarar en tillväxt på 10,4% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas bli 59,1 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 11,9%.

Rapporten beräknas publiceras kl. 7:00.


Opus Group: Remiums analytiker förväntar sig under Q1 2017 en nettoomsättning om 417,8 MSEK vilket motsvarar en tillväxt på 5,7% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 12 MSEK mostsvarande en rörelsemarginal om 2,9%.