UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognoser - Greater Than, Mindmancer, MSC Group, Nordic Leisure & Nuevolution

17:02 / 16 maj 2017 Article

Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.Greater Than: Remiums analytiker förväntar sig under Q1 2017 en nettoomsättning om 0,8 MSEK. Rörelseresultatet förväntas bli -2,9 MSEK.


Mindmancer: Remiums analytiker förväntar sig under Q1 2017 en nettoomsättning om 4,7 MSEK, varav aktivering av produktutveckling uppgår till 0,9 MSEK. Detta motsvarar en omsättningstillväxt på 1,1% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas uppgå till -2,2 MSEK.


MSC Group: Remiums analytiker förväntar sig under Q1 2017 en nettoomsättning om 43,6 MSEK vilket motsvarar en tillväxt på 5,7% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 0,7 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 1,7%.

Rapporten förväntas publiceras kl. 8:30.


Nordic Leisure: Remiums analytiker förväntar sig under Q1 2017 en nettoomsättning om 47,1 MSEK vilket motsvarar en negativ tillväxt på -10,2% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 1,7 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 3,5%.Nuevolution: Remiums analytiker förväntar sig under Q3 2016/17 en nettoomsättning om 5,4 MSEK vilket motsvarar en negativ tillväxt på -8,6% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas uppgå till -26,2 MSEK.

Rapporten förväntas publiceras kl. 8:30.