UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognoser - Capacent, Cherry, Lagercrantz & Polygiene

17:06 / 9 maj 2017 Article

Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.


Capacent: Remiums analytiker förväntar sig under Q1 2017 en nettoomsättning om 48,4 MSEK vilket motsvarar en tillväxt på 22,6% (varav 2,3 % organiskt), jämfört med samma period föregående år. Vi estimerar EO-kostnader, hänförliga förvärv och omstrukturering, om 2 MSEK. Justerat rörelseresultat förväntas bli 4,4 MSEK, innebärande en rörelsemarginal om 9,0%.


Cherry: Remiums analytiker förväntar sig under Q1 2017 en nettoomsättning om 544,5 MSEK vilket motsvarar en tillväxt på 207,1% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 82,4 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 15,1%.


Lagercrantz: Remiums analytiker förväntar sig under Q4 2016/17 en nettoomsättning om 897 MSEK vilket motsvarar en tillväxt på 13,6% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas bli 105,7 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 11,8%.

Rapporten beräknas publiceras runt kl. 8:00-8:30.


Polygiene: Remiums analytiker förväntar sig under Q1 2017 en nettoomsättning om 17,5 MSEK vilket motsvarar en tillväxt på 30,3% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas uppgå till -0,4 MSEK.