UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognoser - Addtech, Boule, Generic, JLT & Moment Group

17:16 / 10 maj 2017 Article

Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.


Addtech: Remiums analytiker förväntar sig under Q4 2016/17 en nettoomsättning om 1917 MSEK vilket motsvarar en tillväxt på 17,9% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas bli 159 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 8,3%


Boule Diagnostics: Remiums analytiker förväntar sig under Q1 2017 en nettoomsättning om 91,3 MSEK vilket motsvarar en tillväxt på 8,2% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 11 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 12,1%.


Generic: Remiums analytiker förväntar sig under Q1 2017 en nettoomsättning om 25,2 MSEK vilket motsvarar en negativ tillväxt på -3,8% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas bli 1,7 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 6,9%.


JLT Mobile Computers: Remiums analytiker förväntar sig under Q1 2017 en nettoomsättning om 26,2 MSEK vilket motsvarar en tillväxt på 7% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 1,8 MSEK mostsvarande en rörelsemarginal om 6,7%.


 

Moment Group: Remiums analytiker förväntar sig under Q1 2017 en nettoomsättning om 253,8 MSEK vilket motsvarar en tillväxt på 40,5% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 5,3 MSEK mostsvarande en rörelsemarginal om 2,1%.