UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognos Q4 (2016/17) - Sectra

15:48 / 29 maj 2017 Article

Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.Sectra: Remiums analytiker förväntar sig under Q4 2016/17 en nettoomsättning om 337,2 MSEK vilket motsvarar en tillväxt på 7% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas bli 60,0 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal på 17,8%.

Rapporten förväntas publiceras kl. 8:00.