UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognos Q1 - Clavister

16:48 / 30 maj 2017 Article

Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.


Clavister: Remiums analytiker förväntar sig under Q1 2017 en nettoomsättning om 22,7 MSEK, vilket motsvarar en tillväxt om 26,2%. Rörelseresultatet förväntas bli -17,1 MSEK.

Rapporten beräknas släppas kl. 8:00.