UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Nytt bevakat bolag på Introduce - SECITS

10:19 / 10 maj 2017 Article

Vi välkomnar idag SECITS som nytt bevakat bolag på Introduce.

SECITS

SECITS är ett IT-bolag som utvecklar tekniklösningar för att administrera säkerhetslösningar och business intelligence på en global marknad. De största kunderna återfinnes idag i bank- och retailsektorn.

Genom sina IP-baserade kameror där allt filmat material direkt finns tillgängligt online sätter SECITS säkerhet och trygghet i fokus. Primärt görs detta genom olika säkerhetslösningar för banker, där övervakning av bankomater står för majoriteten av affären. En annan stor del av affären återfinnes inom retailsektorn där övervakningslösningar för butiker, bensinstationer, parkeringsgarage och hotell tillhandahålls. SECITS erbjuder även processövervakning inom industri, fabrik och lager. Affärsidén bygger på ett ansvar för hela värdekedjan och tillsammans med kunden utformar man ett passande serviceavtal vilket leder till återkommande intäkter för SECITS. Dessa avtal löper vanligtvis på mellan tre till fem år. Totalt har SECITS över 15 000 kameror i drift. 

Marknaden för kameraövervakning och VSaaS (Video Surveillance as a Service) förväntas växa med i genomsnitt 17 procent per år mellan 2016 och 2024 enligt marknadsundersökningar och SECITS ser goda möjligheter att växa i takt med marknaden. 

Bolaget noteras på Nasdaq First North den 11 maj. Inför listningen genomfördes en spridningsemission som tillförde bolaget 16,7 miljoner kr (före emissionskostnader). Pengarna från emissionen ska användas för att intensifiera säljarbetet samt göra förvärv, med tillväxt som primärt fokus.

Läs mer om bolaget på Introduce här, såsom bolagsbeskrivning, pressmeddelanden kalender- och ägardata och intervjuer.

Vi återkommer med en inledande analys.


Intervju med VD Hans Molin

SECITS VD Hans Molin inleder med att berätta om sin egen bakgrund samt historien bakom SECITS. Vidare beskriver han om säkerhetsmarknaden generellt och vilka trender som gynnar bolaget. Han berättar också om det avtalet bolaget nyligen tecknade med en stor samarbetspartner samt vad bolaget har för tillväxtstrategi. Intervjun avslutas med frågan om varför man väljer att notera bolaget.


Tryck på "Följ bolaget" på bolagets sida för att i framtiden löpande få uppdateringar om analyser och intervjuer.