UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Nytt bevakat bolag på Introduce - Rottneros

12:08 / 24 maj 2017 Article

Vi välkomnar idag Rottneros som nytt bevakat bolag på Introduce.

Rottneros - Specialister på pappersmassa

Rottneros utvecklar och producerar högkvalitativ, kundanpassad avsalumassa (pappersmassa som säljs på den öppna marknaden). Bolaget inriktar sig på utvalda nischområden för bolagets kemiska och mekaniska massor som producerares vid Rottneros bruk respektive Vallviks bruk. Fokus på nischer, samt att erbjuda hög grad av kundanpassning och servicenivå har medfört att Rottneros åtnjuter en marknadsledande position inom sina specialområden. De utvalda nischerna är bl.a. massa för kartong och förpackning, massa för grafiska papper (skriv- och tryckpapper), e-massa för elektriskt isoleringsmaterial, samt massa som används till filter inom livsmedels- och fordonsindustrin etc. Aktiv produktutveckling och kundanpassning är en central del i Rottneros kunderbjudande och en väsentlig parameter för att skapa mervärde och konkurrensfördelar.

Pappersmassan produceras vid två massabruk. Vid Rottneros Bruk produceras mekaniska massor av kategorierna CTMP och slipmassa. Massorna finns i närmare 30 produktvarianter med olika egenskaper vilket innebär att Rottneros har en av världens mest kompletta produktpaletter gällande mekanisk massa. Produktionen sker vid två produktionslinjer och linjerna tillverkar såväl blekt som oblekt massa. Tillverkningskapaciteten uppgår till 173 000 ton per år vilket gör Rottneros bruk till en av Europas största tillverkare av mekanisk avsalumassa. Vid Rottneros bruk finns även det nystartade utvecklingsområdet Packaging som utvecklar fibertråg främst avseende livsmedelsförpackningar. Vid Vallviks bruk tillverkas kemisk massa. Detta innefattar långfibrig kemisk sulfatmassa av två kvaliteter; helblekt och oblekt sulfatmassa.

I februari 2015 beslutade styrelsen om en ny strategisk handlingsplan för att långsiktigt stärka och utveckla koncernen och således ge god avkastning till bolagets aktieägare.  Investeringsprogrammet syftar dels till att eliminera trånga sektorer i produktionslinjen, uppfylla de nya miljökraven och att öka fabrikens tillgänglighet. I termer av produktionsexpansion innefattar investeringsprogrammet att på sikt nå en produktionskapacitet om 460 000 – 500 000 ton per år.

Rottneros producerade massa säljs över hela världen. Tyngdpunkten ligger huvudsakligen i Europa (ca 80%), följt av Asien (12%) och USA (8%). Fördelat per kundsegment är en fjärdedel kartong och förpackning, följt av grafiskt papper (skriv- och tryckpapper), filter, mjukpapper och elektriskt isoleringsmaterial.

 

Bolaget har funnits på börsen sedan 1987 och handlas idag på Nasdaq Small Cap med tickernamn "RROS" och har idag drygt 280 anställda.

Läs mer om bolaget på Introduce här, såsom bolagsbeskrivning, pressmeddelanden kalender- och ägardata och intervjuer.


Analys

Vi har även publicerat en analys av bolaget, den går att läsa i sin helhet här och nedan finner ni ett kortare utdrag. 

I Q1 uppgick omsättningstillväxten till 9% (-5%) och rörelsemarginalen till 12% (16%), justerat för oförutsedda kostnader 14%. Rottneros bruk hade den högsta kvartalsproduktionen någonsin om 43 800 ton (11% ökning Y/Y), och näst högsta kvartalsproduktionen för Vallvik om 59 100 ton (6% Y/Y) – trots viss produktionsstörning. Massapriserna har utvecklats starkt efter kvartalets utgång (samt aviserade prishöjningar). Noterbart är att produktionstopp i Vallvik påverkar Q2 med ca 4,5% produktionsbortfall samt att årliga underhåll påverkar Q3 och framförallt Q4 i vanlig ordning. Beaktat succesivt ökad produktion och rådande produktmix samt USDSEK estimerar vi en rörelsemarginal om 11,8% för 2018.


Intervju

VD Lennart Eberleh berättar kortfattat om bolaget och utvecklingen under det första kvartalet. Han beskriver hur Rottneros är positionerade för att möta den nuvarande marknadssituationen, hur satsningen Rottneros Packaging utvecklas, bolagets investeringsprogram Agenda 500 samt avslutningsvis hur de skall fortsätta leverera aktieägarvärde framöver.


Tryck på "Följ bolaget" på bolagets sida för att i framtiden löpande få uppdateringar om analyser och intervjuer.